Download mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên 2019, mẫu điều lệ chung cho các công ty mới thành lập, được các luật sư nghiên cứu tính pháp lý đầy đủ.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.

điều lệ công ty tnhh một thành viên

Mẫu điều lệ công ty tnhh một thành viên

Điều lệ công ty được xem như là bản hiến pháp của mỗi doanh nghiệp. Nếu Hiến pháp là luât cơ bản và quan trọng nhất của mỗi quốc gia thì Điều lệ công ty được xem là luật cơ bản nhất của doanh nghiệp.

Các mẫu điều lệ công ty mới nhất

Thông thường các công ty sử dụng mẫu điều lệ khi trình các thành viên góp vốn kế hoạch thành lập công ty, kế hoạch thay đổi đăng ký doanh nghiệp hoặc kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. chúng tôi xin giới thiệu các mẫu điều lệ công ty mới dưới đây.

Căn cứ vào thực tế quản trị doanh nghiệp và sử dụng công ty có thể bổ sung và thỏa thuận thêm các điều khoản không trái luật vào điều lệ. Điều lệ được coi là hợp pháp khi nội dung không trái luật và ban hành đúng nội dung, hình thức, quy trình đã nêu ở phần trên.