Download Mẫu biên bản cuộc họp (Chuẩn file word) mới nhất 2019, mẫu dùng chung cho nhiều trường hợp tổ chức họp tại các công ty, doanh nghiệp.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Hướng dẫn cách làm biên bản cuộc họp

Việc tổ chức họp là thường xuyên ở các Công Ty cũng như doanh nghiệp tổ chức, tư nhân, việc viết biên bản họp để lưu trữ lại làm hồ sơ công ty là việc quan trọng mà hầu như các thư ký nào cũng phải biết. Dưới dây tailieumau.com hướng dẫn mẫu cho các bạn cách làm biên bản cuộc họp chuẩn nhất.

Hướng dẫn cách làm biên bản cuộc họp

Hướng dẫn cách làm biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản họp thông dụng nhất hiện nay

Mẫu biên bản họp thông dụng nhất hiện nay

Vai trò của người viết biên bản cuộc họp

Người viết biên bản cuộc họp ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp thông thường là thư ký, hay kế toán sẽ viết biên bản. Đây được xem như một loại tài liệu lịch sử, tuy rằng không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Từ những nội dung tại cuộc họp, có thể là yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo hoặc những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Ở một khía cạnh khác, biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của các cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển các cam kết của họ vào danh sách công việc phải thực hiện.

- Ghi nhanh và đầy đủ thông tin

Người ghi biên bản phải là người có tốc độ tốc ký nhanh và đầy đủ các thông tin quan trọng bình thường các bạn nên chuẩn bị trước một cuốn sổ tay để ghi chép lại. Trong trường hợp có thể sử dụng máy ghi âm để nhớ lại những nội dung dài.

Luôn đảm bảo rằng nội dung trong biên bản họp có được những thông tin quan trọng và đúng yêu cầu mà lãnh đạo đề ra.

- Nội dung biên bản phải có trọng tâm và chính xác

Bên cạnh việc ghi chép một cách đầy đủ các nội dung của cuộc họp, để những người không tham dự cuộc họp có thể hiểu được vấn đề, người ghi biên bản phải thể hiện được trọng tâm của cuộc họp, tránh trình bày dài dòng, lan man những nội dung không cần thiết.

Biên bản mô tả lại các sự việc, những thông tin được cung cấp, trao đổi trong cuộc họp, chính vì vậy, để đảm bảo khách quan, độ trung thực, người ghi không thêm bớt, bình luận vào các ý kiến trong cuộc họp.

Đồng thời, để có độ tin cậy cao, biên bản phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

- Đánh máy lại biên bản cuộc họp vào file word để sao lưu

Sau khi ghi chép lại các nội dung trọng yếu trong biên bản họp thì bước tiếp theo đó là người ghi chép sẽ đánh máy ra bằng văn bản như trên mẫu mà chúng tôi đưa ra phía trên đây, sau đó ký tên và cho người chủ trì buổi họp ký.

Cuối cùng đó là việc sao lưu biên bản hoặc in ra gửi cho các thành phần tham dự.