Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ, dụng cụ người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, đã được bàn giao đầy đủ. Hôm nay ngày, tháng,năm..

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Có rất nhiều trường hợp các bạn cần sử dụng đến biên bản bàn giao tài sản là công cụ, dụng cụ, ví dụ như khi các bạn cần bàn giao bàn giao công việc, thiết bị, công cụ... Biên bản bàn giao giúp bên giao và bên nhận có một sự ràng buộc, mỗi bên đều phải có các trách nhiệm của riêng mình và cần phải tuân thủ.

Xem thêm một số mẫu tài liệu bàn giao khi nghỉ việc khác: 

bien ban ban giao cong cu, dung cu, tai san

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản  

Việc xác nhận đã bàn giao cho bên kia là rất cần thiết, biên bản là bằng chứng để tránh nhầm lẫn hoặc quên sót giữa 2 người. Có rất nhiều trường hợp khi đã bàn giao nhưng bên nhận bàn giao thường chối bỏ là chưa nhận.