Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Liệu, Giấy Tờ, giữa 2 thành viên mới và cũ trong công ty, hoặc 2 nhân viên cùng vị trí bàn giao giấy tờ tài liệu cho nhau.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu được dùng trong Công Ty hoặc tổ chức thực hiện nhiều quá trình, là văn bản hành chính giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn..... việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi bàn giao chứng từ, tài liệu, hồ sơ giữa các bộ phận trong và ngoài công ty.

Xem thêm một số mẫu tài liệu bàn giao khi nghỉ việc khác: 

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu, người bàn giao nêu rõ, ngày, tháng, lý do bàn giao và cam kết đã bàn giao đầy đủ tài liệu, hồ sơ...

bien ban giao tai lieu giay to

Lưu ý:  Tùy vào mục đích giao nhận giữa 2 người, tốt nhất nên có người quản lý đứng ra xác nhận, bạn có thể lựa chọn một trong các nội dung sau để thể hiện phần trách nhiệm bảo quản, sử dụng giấy tờ, tài liệu của các bên liên quan

- Bên nhận có trách nhiệm bảo quản các giấy tờ, tài liệu đã nhận một cách cẩn thận và chỉ sử dụng vào mục đích công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc;
- Bên nhận có trách nhiệm bảo quản, sử dụng các giấy tờ, tài liệu đã nhận một cách cẩn thận và đúng quy định của pháp luật ...


Các bên đã giao và nhận các giấy tờ, tài liệu đúng tình trạng nêu trên. Biên bản này gồm ....(...) trang và được lập thành  03 (ba) bản có giá trị như nhau, mỗi người giữ 01 (một) bản.