Download mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu là thủ tục khi bạn nghỉ việc, hoặc công ty bạn có nhân viên chuẩn bị nghỉ việc

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu là một thủ tục dùng trong trường hợp một cá nhân trong công ty chuẩn bị nghỉ việc, chuyển công tác, về hưu.

Xem thêm một số mẫu tài liệu bàn giao khi nghỉ việc khác: 

Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu

Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu sẽ liệt kê các công việc, tài liệu cần bàn giao cho nhân viên tiếp nhận nhằm giúp các bộ phận tiếp quản, xử lý công việc không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, doanh nghiệp.