Bảng chấm công tăng ca file word chuẩn, dành cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh cần nhân viên làm thêm ngoài giờ, bảng chấm công mới đầy đủ.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu bảng chấm công tăng ca, biểu mẫu đơn giản dành cho cá nhân làm tăng ca trong ngày ở các công ty, doanh nghiệp.

bang cham cong tang ca

Mẫu bảng chấm công tăng ca file chuẩn.

Bạn là doanh nghiệp đang phát triển nên có nhu cầu sản xuất thêm sản phẩm và điều đó yêu cầu hoặc khuyến khích thêm công nhân làm thêm ngoài giờ. Bảng chấm công tăng ca là sự lựa chọn phù hợp để bạn có thể quản lý được thời gian làm việc tăng ca của nhân viên và có chính sách phù hợp.