Toàn Cầu Soft

249 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
0

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

Ẩn danh (Nhân viên)

cách đây 4851 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty làm ăn như cc. lương bổng toàn hứa. chế độ éo có. thưởng thiết cũng éo thấy. Đó giờ mới biết 1 cái công ty có chế độ giảm lương tăng giờ làm.

Ẩn danh

cách đây 4851 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty như hạch, giám đốc nói chuyện và ứng xử như thằng giang hồ ngoài chợ. Lương bổng, thưởng tết chỉ toàn hứa hẹn trên miệng.

Ẩn danh

cách đây 4851 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Giám đốc quần què gì tiền *** còn nhiều hơn là tiền lương cho nhân viên.

Ẩn danh

cách đây 4851 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Trước xin vào công ty này, đến nơi nhìn người cái rồi bảo em chưa có kinh nghiệm anh rất tiếc, chưa có kn thì mày gọi đến pv làm loz,

Đang cập nhật

Đang cập nhật