ADMETA

22 Hồ Giám Dong Da Ha Noi
Sản phẩm
51-150
0

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

Xưng làm gì (Quèn)

cách đây 4885 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty thì hai pháp nhân, có mỗi 10 người =)), môi trường như câm nín, đặc biệt có con Kế toán trưởng hãm lìn lắm. nó sn 91 mà như bố đời nhà ngươi ta, đi làm thì 11h mới ló mặt đến công ty. Đã thế còn quỵt lương của NLĐ, yêu cầu thì như este.

Đang cập nhật

Đang cập nhật