Vinashore

283 Cach Mang Thang Tam District 3 Ho Chi Minh
Dịch vụ
1-50
0

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

Ẩn danh (Senior Developer)

cách đây 7826 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

- Không tôn trọng người lao động- Không giữ chữ tín dù đứng vai trò CEO- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật !

Ẩn danh

cách đây 7826 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty coi nhân viên thua cả con vật. Bốc lột sức lao động. Lương trễ còn đổ lỗi. Lương luôn luôn trễ nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu bồi thường dù đã làm sai hợp đồng. Lúc phỏng vấn thì hứa hẹn các kiểu. Chỉ hứa hẹn là giỏi nhưng chưa bao giờ thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Đang cập nhật

Đang cập nhật