Trung tâm bảo hành One

Tan Phu, Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
0

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

Ẩn danh

cách đây 7113 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty nợ lương nhân viên. Từ đầu thán tới gần cuối tháng chưa trả. Nv cạp đất mà ăn à..

Đang cập nhật

Đang cập nhật