SmallNET

Lê Văn Lương Thanh Xuan Ha Noi
Dịch vụ
1-50
2

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

Chấm (Helpdesk)

cách đây 8286 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Lương siêu bèo, công ty bé, đãi ngộ ít, giám đốc Nguyễn Huy Dưong siêu keo kiệt, không có tưong lai phát triển

1 thứ gì đó (Công nhân nghỉ việc)

cách đây 8286 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Lương thấp, công ty thì bé như cái lỗ mũi mà toàn hót ghê zl.GĐ thì bẩn tính, đã thế còn soi mói , toàn làm việc cm đâu đâu rồi ra điều hạnh họe nv. Nói chung như cứt

Abc (Nv)

cách đây 8286 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty thì bé mà cứ ảo tưởng to lắm. Giám đốc lúc nào cũng tính toán từng đồng lẻ với nv. Ngồi với khách thì nổ thôi rồi.

Đang cập nhật

Đang cập nhật