MARICO SOUTH EAST ASIA CORPORATION

Tan Binh, Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
2

Điểm đánh giá trung bình

2 / 5

Ẩn danh

cách đây 1199 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Bộ máy trì trệ. HR hãm, lương thấp

T

cách đây 1199 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty cũng khá ok

Đang cập nhật

Đang cập nhật