Diginex

District 1, Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
3

Điểm đánh giá trung bình

2 / 5

người trong cuộc (culi)

cách đây 4886 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Nguyên dàn drama từ Quoine qua đây nhé, từ CTO -> QA Head -> đám lính đánh thuê

Ẩn danh

cách đây 4886 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Ai xin tí info nào. Sắp pv đây.

Ẩn danh

cách đây 4886 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty pv với làm việc bằng tiếng Anh hả mn?

Abc (Dev quèn)

cách đây 4886 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Đòi payslip, vừa nói expect cao hơn 30% mức hiện tại thì chia tay nhau luôn

Đang cập nhật

Đang cập nhật