Pasona Tech Vietnam

20th Floor, Vincom Center, 45A Ly Tu Trong Str.,Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Dịch vụ
1-10
0

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

Ẩn danh

cách đây 6932 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

làm ăn không có kế hoạch rõ ràngăn chặn OTmanager, leader không có khả năng quản lý

Đang cập nhật

Đang cập nhật