Web Sai Gon

82 Tran Huy Lieu Phu Nhuan Ho Chi Minh
Dịch vụ
51-150
7

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

xinreview (tester)

cách đây 7539 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Ai từng làm ở đây cho xin vài ý kiến nào bà con. Phỏng vấn tester có khó không.

Đang cập nhật

Đang cập nhật