Metech

Ha Noi
Outsource
1-50
146

Điểm đánh giá trung bình

5 / 5

Lính mới (Develop)

cách đây 6940 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Đã phỏng vấn tại đây. Cảm quan thấy khá thoải mái, anh leader và giám đốc khá cởi mở, định hướng rõ ràng. Nhược điểm văn phòng hơi nhỏ. Hi vọng có cơ hội làm việc tại đây.

Đang cập nhật

Đang cập nhật