Keaz

220A-C Nguyễn Đình chiểu, phường 6 District 3 Ho Chi Minh
Sản phẩm
1-50
1

Điểm đánh giá trung bình

2 / 5

Ẩn danh

cách đây 7113 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Technical Lead hiện tại khá cùi nên cũng chả giải quyết gì.

Ẩn danh

cách đây 7113 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty như cục cức, Tim làm việc như thằng lòn. Bỏ bê nhân viên, không lương tháng 13. A em biểu tình ào ào. Đừng nên vào

Ẩn danh

cách đây 7113 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Macbook, Party, working space and moreNice managerExtra salary with overtime working, sleep and eat together.

Đang cập nhật

Đang cập nhật