Hyperion Vietnam

48 Tố Hữu Trung Văn
Outsource
11-50
0

Điểm đánh giá trung bình

3 / 5

Chưa có (Chưa có)

cách đây 6933 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Mọi người ai làm ở đây rồi vào cho xin review mức lương, môi trường làm việc đi ạ.

Đang cập nhật

Đang cập nhật