Firefly Innovative

12 Nguyen Thi Minh Khai District 1 Ho Chi Minh
Dịch vụ
1-50
0

Điểm đánh giá trung bình

2 / 5

Gà (Dev quèn)

cách đây 7118 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Ấn tượng đầu tiên là gọi phỏng vấn nghe giọng cứ khinh khỉnh, như mình không xứng nói chuyện với bả vậy. Mấy cô mấy chị thấy ứng viên không xứng với quý công ty thì làm ơn để chúng tôi yên, mới gọi hỏi han mà khinh người ra mặt vậy thì gọi chi cho mất thời gian.

Đang cập nhật

Đang cập nhật