TPCOMS

District 3, Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
8

Điểm đánh giá trung bình

3 / 5

Noc (Noc quèn)

cách đây 7118 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Lương thấp. Không có gì để phát triển

Ông trùm CLoud (Sát thủ)

cách đây 7118 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty nghìn tỷ, chuyên nghiệp chất lượng cao hàng đầu VN

Đang apply vô TPcoms

cách đây 7118 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty rất là đỉnh kout, chuyên kinh doanh cloud.

Ẩn danh

cách đây 7118 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

c0^g ty ngjn ty?, ckuy3^n ngj3.p ck4't |_u*0.g c40 h4`g |)4`u vn

Ẩn danh

cách đây 7118 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Con^g Ty ra^t' chuye^n nghie^.p voi' do.i ngu~ ky~ thua^.t gia`u kinh nghie^.m

Ẩn danh

cách đây 7118 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

HR Manager phỏng vấn như kiểu cho đủ số lượng KPI. Tào lao.

Đang cập nhật

Đang cập nhật