Gem Center

8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ
151-500
2

Điểm đánh giá trung bình

3 / 5

haha (Phỏng vấn viên)

cách đây 7121 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

môi trường làm việc trong công ty có áp lực lắm không mọi người ơi?

Đang cập nhật

Đang cập nhật