Abhorizon

Ho Chi Minh
Sản phẩm
1-50
1

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

mới phỏng vấn

cách đây 4887 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

tuyển có kinh nghiệm nhưng mức lương trả thì ở mức của fresher ? Tiền ít mà đòi hit loz thơm hả ? Mốt tuyển thì ghi tuyển fresher cho rồi đở mất thời gian của người khác.

Đang cập nhật

Đang cập nhật