Japan Quality

2 Quang Trung Hai Chau Da Nang
Dịch vụ
1-50
2

Điểm đánh giá trung bình

3 / 5

QC cùi (ngoài)

cách đây 7750 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

cho xin 500 ý kiến về cty này đi các bác ơi

Ẩn danh (QC cùi)

cách đây 7750 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Nói chung HR tuyệt vời, dễ thương dễ mếm.

Ẩn danh

cách đây 7750 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Mọi thứ quy củ, điều kiện làm việc tương đối tốt. Công ty có trách nhiệm xã hội.Đào tạo tác phong tốt. Làm việc có trách nhiệm với cá nhân và với xã hội.

Đang cập nhật

Đang cập nhật