BotStar

Da Nang
Sản phẩm
1-50
4

Điểm đánh giá trung bình

3 / 5

Internship (student)

cách đây 6933 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Khi đi phỏng vấn gặp 2 anh technical, bị tra hỏi các kiểu hẹn sẽ trả kết quả nhưng hơn 2 tuần chưa thấy đâu

Đang cập nhật

Đang cập nhật