VETS

Ha Noi
Dịch vụ
1-50
6

Điểm đánh giá trung bình

4 / 5

Heo (Nv quèn)

cách đây 7542 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Môi trường tốt, nv hoà đồng thân thiện, sếp tâm lý

NV cụ (NV)

cách đây 7542 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Môi trường thân thiện và chế độ miễn chê. Nói chung là rất tốt.

Đang cập nhật

Đang cập nhật