Amigo

241 Xuan Thuy Cau Giay Ha Noi
Dịch vụ
51-150
1

Điểm đánh giá trung bình

2 / 5

Ẩn danh

cách đây 4891 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Lương thấp. phỏng vấn lâu xong ko báo lại. Ko chuyên nghiệp.

TRƯỜNG (SI SPECIALIST)

cách đây 4891 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Nợ thưởng.

Hồng (Nhân viên)

cách đây 4891 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Nợ thưởng...

Đang cập nhật

Đang cập nhật