Bold Dots

29 Tran Thai Tong Cau Giay Ha Noi
Dịch vụ
1-50
15

Điểm đánh giá trung bình

3 / 5

Ẩn danh

cách đây 7539 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

- Văn phòng đẹp- Đồng nghiệp thân thiện- Chế độ lương thưởng tốt- Công ty chỉ làm wordpress theme, nếu bạn không theo wordpress thì không nên apply- Mới thành lập, chưa có doanh thu cũng như sản phẩm trên thị trường- Phù hợp với các bạn mới ra trường để học hỏi thì cũng được- Không có đồng nghiệp giỏi (backend), làm việc chưa chuyên nghiệp: không có git, svn, quản lý task, không có deadline, không có test và quản lý bug

Đang cập nhật

Đang cập nhật